زمین رایگان برای 3 فرزندی ها
زمین رایگان برای 3 فرزندی ها

فرماندار گلپایگان گفت: زیر سازی معابر و خدمات زیربنایی انجام  و پروانه ها صادر شده و برخی از متقاضیان نیز وام های خود را اخذ کرده اند. به غیر از جلسات شورای مسکن اداره راه و شهرسازی با ادارات مربوطه جلسات بیشتری برگزار کند تا مشکلات حل شود.

خبرنگار: فاطمه عبدلی /به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، محمدرضا عسگریان در جلسه شورای مسکن اظهار کرد: شهرداری تلاش کند تا مباحث اداری سایت جدید نهضت ملی مسکن تا پایان سال انجام شود. براساس قانون بیمه تامین اجتماعی نرخ حق بیمه کارگران افزایش چشمگیری داشت همچنین پرداخت وام از 300 میلیون به 500 میلیون تومان سبب شد سرعت ساخت و ساز ها در سایت نهضت ملی مسکن کاهش یابد اما انشاا… به سرعت قبل بر گردد.

فرماندار گلپایگان گفت: زیر سازی معابر و خدمات زیربنایی انجام  و پروانه ها صادر شده و برخی از متقاضیان نیز وام های خود را اخذ کرده اند. به غیر از جلسات شورای مسکن اداره راه و شهرسازی با ادارات مربوطه جلسات بیشتری برگزار کند تا مشکلات حل شود.

وی تصریح کرد:از طریق اداره راه و شهرسازی اطلاع رسانی لازم در راستای واگذاری ۴۰ پلاک زمین رایگان  برای خانواده هایی که دارای 3 فرزند هستند انجام شود.