ساختمان ها باید زیر نظر مجری ذیصلاح ساخته شوند
ساختمان ها باید زیر نظر مجری ذیصلاح ساخته شوند

پایگاه خبری زنگ خطر / نماینده نظام مهندسی گلپایگان در این جلسه گفت: مجری ذیصلاح بار مالی را به سازندگان تحمیل میکند لذا مقاومتی از طرف مالکین وجود دارد که این کار را انجام نمیدهند، از یک طرف هزینه کردن این مبلغ مطرح است اما از طرف دیگر ایمنی جان شهروندان در میان است.

وحید اعظمی/ به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، مجید مرادی  در اولین جلسه پایش ایمنی ساختمان های بلند مرتبه اظهار کرد:  از نظر نظام مهندسی از ده سال گذشته ساختمان هایی که احداث شده مباحث ایمنی مربوط به زلزله را رعایت کردند. در حوزه آتش نشانی هم موارد ایمنی ساختمان های گروه جیم (4 طبقه به بالا) دارد به صورت جدی بررسی می شود ضمن اینکه  برای شناسایی ساختمان ها، نظام مهندسی آماده هرگونه همکاری است. ساختمان هایی که در معرض خطر زلزله هستند نیز باید مقاوم سازی شود.

نماینده نظام مهندسی گلپایگان در این جلسه ادامه داد: مجری ذیصلاح  بار مالی را به سازندگان تحمیل میکند لذا مقاومتی از طرف مالکین وجود دارد که این کار را انجام نمیدهند، از یک طرف هزینه کردن این مبلغ مطرح است اما از طرف دیگر  ایمنی جان شهروندان در میان است.

خزانه دار نظام مهندسی شهرستان گلپایگان گفت: معتقدیم ایمنی بالاتر از کار است و جان یک انسان ارزشی بالاتر از هزینه های ریالی دارد لذا ساختمان ها باید زیر نظر مجری ذیصلاح ساخته شود.سازنده حاضر نیست ۶۰۰ میلیون تومان پول برای موارد ایمنی در حوزه آتش نشانی هزینه کند اما ۲ میلیارد تومان  برای نمای ساختمان که الزامی هم ندارد هزینه می کند.