شاهنامه؛ هويتی که در حال فراموشي است
شاهنامه؛ هويتی که در حال فراموشي است

نگار مکاريان مدرس شاهنامه خواني در بوشهر : از کودکي عاشق شعر و ادبيات بودم و هميشه کتاب هاي شعر مي خواندم تا اين که در سن 15سالگي از طرف مدرسه در مسابقه اي که مربوط به شاهنامه خواني بود شرکت کردم و مقام اول رابه دست آوردم و اين شد که راه شاهنامه خواني و شاهنامه پژوهي من آغاز شد

نگار مکاريان مدرس شاهنامه خواني در بوشهر :

شاهنامه؛ هويتي که در حال فراموشي است

– لطفا خودتان را براي خوانندگان نسيم جنوب معرفي کنيد.

– نگار مکاريان هستم مدرس شاهنامه خواني نقالي حافظ خواني و فن بيان.

– چه شد که به شاهنامه علاقمند شديد؟

– از کودکي عاشق شعر و ادبيات بودم و هميشه کتاب هاي شعر مي خواندم تا اين که در سن 15سالگي از طرف مدرسه در مسابقه اي که مربوط به شاهنامه خواني بود شرکت کردم و مقام اول رابه دست آوردم و اين شد که راه شاهنامه خواني و شاهنامه پژوهي من آغاز شد و تقريبا در همان سال با آموزشگاه هم آشنا شدم و در حيطه ي شاهنامه خواني خردسال فعاليت کردم.

– نظرتان در مورد شاهنامه  و اهميت آن چيست؟

– شاهنامه هويت ماست، هويتي که در حال فراموشي است، شاهنامه زبان پارسي و زندگي نياکان ماست. ما براي آگاهي از گذشته و رسومات و آيين هاي کهن به اين کتاب احتياج داريم.

– در داستان‌هاي شاهنامه  کدام داستان بيشتر شما را تحت تأثير قرار داده است؟

– تراژدي بي نظير سياووش و گذر آن از آتش. تمام داستانهاي شاهنامه مرا متاثر مي کند اما اين داستان عجيب است و بيش از بيش با آن گره خورده ام، به طرز عجيبي جدال پاکي و ناپاکي را مي بينيم و پاکي پيروز ميدان است.

– چرا علاقمند به آموزش شاهنامه به کودکان شديد؟

–  در کل شاهنامه مجذوب روح پاک نياکانمان هستم و اين روح پاک به جد در بچه ها ديده ميشود و در اصل اين بچه ها هستند که آينده ي ما خواهند بود پس مهم هستند.

– با توجه به اشعار مشکل شاهنامه يادگيري و ارتباط  کودکان با آن چگونه است؟

– ما با روش هاي مختلفي با بچه ها کار مي کنيم که اشعار برايشان ساده و دلچسب ميشود بچه ها مجذوب داستانهاي شاهنامه مي شوند.

– چه شيوه هايي براي آموزش شاهنامه به کودکان داريد؟

– استفاده از ابزارهاي مختلف در کلاس مثل طبلک و آواز خواني. نقاشي و بازي هاي مختلف بياني و بدني.

– اين کلاس ها در کجا تشکيل مي شود؟

– اين کلاس ها در فرهنگسراي رمضان اميري با مديريت خانم پريسا اميري برگزار مي شود و در بخش آنلاين نيز فعاليت دارم حضوري و غير حضوري. استقبال تا کنون خوب بوده است اما خانواده ها بايد بيشتر از اهميت اين ماجرا آگاه شوند.

– کودکان به کدام داستان‌هاي  شاهنامه علاقمندند؟

– پسرهاي جوان عاشق داستان هاي قدرتمندانه رستم و دختران جوان عاشق داستان هاي شاعرانه و روايي هستند.

– خانواده‌ها چرا بايد کودکان شان را علاقمند به شاهنامه خواني کنند؟

علاوه بر آگاهي از فرهنگ و زبان ما، تاثيرات فوق العاده اي روي بيان و اعتماد به نفس بچه ها دارد و باعث رشد اجتماعي آنان مي گردد.

– سخن پاياني.

– نسل آينده ي ما بايد آگاهتر، دانش ورتر، قدرتمندتر باشند، لطفاً آگاهشان کنيم.

منبع: نسیم جنوب