عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد: کم کاری وزارت بهداشت در حوزه دارویی 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد: کم کاری وزارت بهداشت در حوزه دارویی 

پایگاه خبری زنگ خطر / دکتر سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس و نماینده گلپایگان و خوانسار در خصوص ریکال شدن داروی وارداتی آموکسی کلاو از هند گفت : بر روی داروها نباید خیلی حساس باشید ، نمونه مشابه بسیاری از داروها  وجود دارد و پزشک ها نباید سخت گیری کنند. آموکسی کلاو داروی منحصر به فردی برای هیچ میکروبی نیست، شخصا هیچ وقت آموکسی کلاو را تجویز نمی کنم البته وزارت بهداشت در حوزه دارویی کم کاری کرده بود./ در مورد احتمال کمبود شوینده ها پیش بینی بد نکنید ، من اطلاعی ندارم ولی انشاا... باید عقلشان برسد و پیش بینی کنند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حاشیه بازدید از صنایع گلپایگان در پاسخ به خبرنگار در خصوص ریکال شدن داروی وارداتی آموکسی کلاو از هند گفت : بر روی داروها نباید خیلی حساس باشید ، نمونه مشابه بسیاری از داروها  وجود دارد و پزشک ها نباید سخت گیری کنند . آموکسی کلاو داروی منحصر به فردی برای هیچ میکروبی نیست ،شخصا هیچ وقت آموکسی کلاو را تجویز نمی کنم البته وزارت بهداشت در حوزه دارویی کم کاری کرده بود.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت بدهی به تامین اجتماعی گفت: مشکل در ساختار خود تامین اجتماعی است؛ پرداختی ها به بیمه سلامت خوب انجام شده  و در این راستا به ما گفتند پرداختی ها به بیمه سلامت که ۲۰ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد به روز شده است.

دکتر سید مسعود خاتمی در پاسخ به این سوال که پیش بینی می شود طی دو الی سه ماه آینده در شوینده ها دچار کمبود در بازار شویم، تصریح کرد: پیش بینی بد نکنید ، من اطلاعی ندارم ولی انشاا… باید عقلشان برسد و پیش بینی کنند.