فرونشست در گلشهر یک فاجعه است
فرونشست در گلشهر یک فاجعه است

پایگاه خبری زنگ خطر/ معاون عمرانی فرماندار گلپایگان گفت:طی بازدید که از شهر گلشهر داشتم، سالن ورزشی این شهر که کمتر از ۶ سال از ساخت آن میگذرد دیوارش ترک خورده که با کوچکترین زمین لرزه وضعیت نابسامانی ایجاد می شود.

خبرنگار: وحید اعظمی/ به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، معاون عمرانی فرماندار گلپایگان در اولین جلسه پایش ایمنی ساختمان های بلند مرتبه اظهار کرد: اولین جلسه کار گروه ساختمان های نا ایمن و بلند مرتبه در حال برگزاری است اما انتقادی دارم ، نامه در تاریخ ۱۷ بهمن سال گذشته صادر شده اما حدود ۴ ماه بعد این جلسه تشکیل شده لذا اگر زودتر تشکیل شده بود فرصت بیشتری برای شناسایی موارد مربوطه وجود داشت ، مبنای تصمیم گیری در کشور آمار است و این آمار باید دقیق ارائه شود تا تصمیمات و بودجه های بالادستی درست تر باشد؛ با فرصت یک هفته ای نمیتوانیم ساختمان ها نا ایمن را شناسایی کنیم.

علی رضا فخری زاده ادامه داد: اگر فعالیتی در راستای شناسایی ساختمان های نا ایمن انجام دهید اما در سامانه منتاک ( مدیریت و نظارت بر توسعه استان های کشور)  ثبت نشود کار ناقص است پس حتما مواردی که بررسی می کنید را در سامانه ثبت کنید.هدف از این جلسات پیشگیری از حوادث است.

وی افزود: طی بازدید که از شهر گلشهر داشتم متاسفانه خیلی از ساختمان هایی که دیدم کامل شکسته همچنین سالن ورزشی این شهر که کمتر از ۶ سال از ساخت آن میگذرد دیوارش ترک خورده که با کوچکترین زمین لرزه وضعیت نابسامانی ایجاد می شود لذا موضوع نظارت در حوزه نظام مهندسی بحث مهمی است

فخری زاده تصریح کرد: فرونشست در گلشهر واقعا یک فاجعه است. برخی از موضوعات  مانند احداث یک جوی را میتوان بعد از مدتی  انجام داد اما برخی اتفاقات با جان انسان گره خورده است. لذا در این حوزه جدیت کامل به خرج دهید و ثبت اطلاعات در سامانه منتاک انجام شود.