فهرست ۴۳ شهر مشمول محدودیت‌های شدید کرونایی + مشاغلی که باید تعطیل شوند
فهرست ۴۳ شهر مشمول محدودیت‌های شدید کرونایی + مشاغلی که باید تعطیل شوند

فهرست ۴۳ شهری که از پس‌فردا در آن‌ها محدودیت‌های شدید اعمال خواهد شد، اعلام شد.

سخنگوی دولت گفت: با هدف پیگیری و اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی کرونا به زودی «مسئول قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا» تعیین می‌شود.
 آقای ربیعی افزود: از پس فردا تا پایان آبان، ۵۰ درصدِ کارمندان همه ادارات تهران، نوبتی سرِکار حاضر می‌شوند. سخنگوی دولت همچنین از تعطیلی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ در ۴۳ شهر بحرانی کشور از دوشنبه خبر داد.
به گفته آقای ربیعی مشاغل مرتبط با نیاز‌های ضروری مردم اعم از اورژانس‌ها، مراکز خدماتی و اداری، سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

فهرست ۴۳ شهری که از پس‌فردا در آن‌ها محدودیت‌های شدید اعمال خواهد شد به این شرح است: