فوتو نیوز / فرماندار گلپایگان از آزاد سازی آب در رودخانه انار بار طی چند روز آینده خبرداد
فوتو نیوز / فرماندار گلپایگان از آزاد سازی آب در رودخانه انار بار طی چند روز آینده خبرداد

پایگاه خبری زنگ خطر / فرماندار گلپایگان از آزاد سازی آب در رودخانه انار بار طی چند روز آینده خبرداد.