فوت ۵۹ نفر بر اثر سوء مصرف مواد در آذربایجان شرقی
فوت ۵۹ نفر بر اثر سوء مصرف مواد در آذربایجان شرقی

پایگاه خبری زنگ خطر / در پنج ماهه اول امسال، ۵۹ نفر در اثر سوء مصرف مواد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند که سه نفر از این تعداد زن و بقیه مرد بودند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر / به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۱ نفر فوت شده بود، هشت نفر افزایش یافته است.

بر اساس همین گزارش در مرداد ماه امسال نیز تعداد ۲۲ نفر بر اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست دادند که در مقایسه با تیر ماه سال گذشته ۱۵ نفر افزایش داشته است.

 کل متوفیان سوء مصرف مواد در استان در سال گذشته ۱۲۴ نفر بود که شس نفر از آنان زن بوده است.