فیلم/ افشاگری خانم بازیگر درباره زنان مطلقه در سینمای ایران / باند زنان بازیگر
فیلم/ افشاگری خانم بازیگر درباره زنان مطلقه در سینمای ایران / باند زنان بازیگر

افشاگری فلور نظری، بازیگر سینما و تلویزیون: بازیگران وقتی طلاق می‌گیرند، پیشنهادهای کاری فوران می کند!