فیلم / ترامپ از یک مدرک تقلب در انتخابات رونمایی کرد
فیلم / ترامپ از یک مدرک تقلب در انتخابات رونمایی کرد

پایگاه خبری زنگ خطر / دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود رسما از یک مدرک تقلب در انتخابات رونمایی کرد.