فیلم / تیراندازی وحشتناک و مرگبار در جاده مشهد
فیلم / تیراندازی وحشتناک و مرگبار در جاده مشهد

درگیری و کدورت کهنه باعث جنایتی خونین شد. تیراندازی وحشتناک در جاده کلات مشهد منجر به مرگ دو تن شده است.

  • منبع خبر : صراط