فیلم/ حادثه خونبار در جاده گلپایگان به خوانسار، حوالی روستای وانشان
فیلم/ حادثه خونبار در جاده گلپایگان به خوانسار، حوالی روستای وانشان

پایگاه خبری زنگ خطر / تصادف خونبار در جاده گلپایگان به خوانسار ، حوالی روستای وانشان حادثه آفرید.

پایگاه خبری زنگ خطر / تصادف خونبار در جاده گلپایگان به خوانسار ، حوالی روستای وانشان حادثه آفرید./ گزارش: وحید اعظمی