فیلم/ حمله جو بایدن علیه بن سلمان
فیلم/ حمله جو بایدن علیه بن سلمان

جو بایدن طی تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده شدت عمل علیه محمد بن سلمان و توقف حمایت از جنگ یمن را داده است. گزارشی در این باره را با ترجمه آخرین خبر تماشا کنید.