فیلم/ سرانجام قول شهردار گلپایگان چه شد؟
فیلم/ سرانجام قول شهردار گلپایگان چه شد؟

پیمان شکرزاده شهردار گلپایگان در اردیبهشت 1401 قول احداث پارک در منطقه ای از شهرک الوند را به اهالی آن داد که بعد از گذشت 8 ماه سرانجام این قول چه شد؟ فیلم را ببینید.

فیلم/ سرانجام قول شهردار گلپایگان به مردم چه شد؟