فیلم مستند “سفره خوبان” آماده نمایش شد
فیلم مستند “سفره خوبان” آماده نمایش شد

مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان گلپایگان در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر اظهار کرد: در راستای معرفی و احیاء رسوم و سنت های کهن در شهرستان گلپایگان، تهیه پرونده ثبت “آیین پخت آش حلیم گلشهر” به عنوان میراث ناملموس در دستور کار اداره میرات فرهنگی شهرستان گلپایگان  قرار گرفت […]

مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان گلپایگان در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر اظهار کرد: در راستای معرفی و احیاء رسوم و سنت های کهن در شهرستان گلپایگان، تهیه پرونده ثبت “آیین پخت آش حلیم گلشهر” به عنوان میراث ناملموس در دستور کار اداره میرات فرهنگی شهرستان گلپایگان  قرار گرفت و پس از تهیه پرونده و طرح در شورای ثبت استان، “آیین پخت آش حلیم گلشهر” به شماره  ۱۷۱۹  مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ در فهرست میراث ناملموس به ثبت رسید.

مصطفی قانونی ادامه داد: در همین راستا در جهت مصورسازی این آیین کهن، با استفاده از ظرفیت هنرمندان شهرستان و با همکاری شهردار و شورای محترم اسلامی شهر گلشهر تصویربرداری در قالب فیلم مستند آغاز گردید و پس از یک سال مراحل تدوین، آماده نمایش گردیده است. 

وی یادآروشد: آیین پخت آش حلیم گلشهر جزو آیین های مذهبی می باشد که مطابق با تقویم شمسی برگزار می گردد و در سحرگاه اولین جمعه زمستان هر سال توسط مردم در محل حسینیه قدیم گلشهر طبخ و توزیع می گردد. فیلم “سفره خوبان” به همت اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان و به کارگردانی ابوالفضل جاوید پور تهیه گردیده است که در آن به این آیین کهن پرداخته است.