قتل عام درختان خیابان سعادت آباد اصفهان برای منافع؟ / آیا شهردار منطقه و یا کسی جوابگوی این قتل عام می باشد؟
قتل عام درختان خیابان سعادت آباد اصفهان برای منافع؟ / آیا شهردار منطقه و یا کسی جوابگوی این قتل عام می باشد؟

پایگاه خبری زنگ خطر / آیا کسی جوابگوی این قتل عام می باشد؟ قتل عام درختان در خیابان سعادت آباد.با توجه به هرس بی موقع درختان آن هم در گرمای تابستان و سر زنی آنها اکثر درختان دیگر رشد نمی کنند و باید پس از مدتی تنه آنها را هم برید و دور انداخت.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر و به نقل از پایگاه خبری احوال نیوز آیا کسی جوابگوی این قتل عام می باشد؟ قتل عام درختان در خیابان سعادت آباد. با توجه به هرس بی موقع درختان آن هم در گرمای تابستان و سر زنی آنها اکثر درختان دیگر رشد نمی کنند و باید پس از مدتی تنه آنها را هم برید و دور انداخت.حتی یک درخت را هم بدون توجه به اهمیت دادن به محیط زیست از ته بریدند و کلا نابود کردند. با توجه به صحبت های مردم و اهالی محلی فقط دو درخت بیمار بوده که احتمالا جهت توجیه؛ افراد شهرداری بیماری آنها را بهانه می کنند؛ و بقیه درختان را هم قتل عام می کنند. ولی ما بقی هیچگونه بیماری نداشتند.

با توجه به اینکه این درختان بلند و پر از شاخه های سرسبز بوده اند و احتمالا جلو تابلو تبلیغاتی را گرفته بودند تنها دلیلی که وجود دارد نمایان شدن تابلو بوده است و احتمالا باید پول هنگفتی بابت این قتل عام گرفته شده باشد.لذا سوال ما این است که آیا این مطالب گفته ی مردم صحیح است یا خیر؟.شهردار محترم منطقه اگر جوابی دارید لطفاً برای افکار عمومی اعلام بفرمایید./ مهدی جمشیدی