قسمت عمده ای از کارگران با حداقل حقوق و مزایا زندگی می کنند
قسمت عمده ای از کارگران با حداقل حقوق و مزایا زندگی می کنند

پایگاه خبری زنگ خطر/ فرماندار شهرستان گلپایگان گفت: همواره تاکیدمان بر کارفرمایان شهرستان این است که همیشه طرفدار کارگران باشید،  اگر کارگر نباشد قطعا تولید نیست و افتخاراتی کسب نخواهیم کرد لذا در حوزه های مختلف از جمله تامین معیشت آنها و رفع موانع  موجود قدم برداریم. 

خبرنگار:فاطمه عبدلی/به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، محمدرضا عسگریان در جشن روز کارگر ضمن تبریک این روز به کارگران اظهار کرد: بخش تولید مدیون زحمات کارگران است. کارگران همیشه مرزبندی را بین موضوعات صنفی و کارگری و آنچه که دشمن سو استفاده میکند رعایت کردند ، قشر کارگری ما علی رغم مشکلاتی که وجود دارد اما هیچ زمانی با خواسته های دشمنان همسو نشده اند.

وی با بیان اینکه باید قدردان زحمات کارگران بود ادامه دارد: قسمت عمده ای از کارگران با حداقل حقوق و مزایا زندگی می کنند اما با توجه به قناعتی که دارند بیشترین همکاری را با نظام و دولت داشتند.در گلپایگان مردم شهید پرور و زحمتکشی زندگی می کنند؛ محصولاتی که با کمک کارگران این شهرستان تولید می شود ، تولید ناخالصی ملی شده است، در صادرات فعال است و به اقتصاد ملی ما کمک میکند.  امروز می توانیم با افتخار اعلام کنیم گلپایگان در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی سهم به سزایی در ارزش تولید ناخالص ملی کشور دارد.

فرماندار شهرستان گلپایگان گفت: طی چند سال اخیر شعار سال در حوزه تولید بوده و امسال قطعا شهرستان گلپایگان با تلاش شبانه روزی در راستای تحقق شعار سال سنگ تمام خواهد گذاشت. در مجموعه فرمانداری و ادارات و در جلسات کمیسیون کارگری مسائل را رصد میکنیم و همواره تاکیدمان بر کارفرمایان شهرستان این است که همیشه طرفدار کارگران باشید،  اگر کارگر نباشد قطعا تولید نیست و افتخاراتی کسب نخواهیم کرد لذا در حوزه های مختلف از جمله تامین معیشت آنها و رفع موانع  موجود قدم برداریم.