لایحه دو فوریتی دولت جهت توقف در اجرای قانون اخذ مالیات از کارتخوان‌ها
لایحه دو فوریتی دولت جهت توقف در اجرای قانون اخذ مالیات از کارتخوان‌ها

زنگ خطر / عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت در لایحه دو فوریتی خواستار ایجاد توقف در اجرای قانون اخذ مالیات از کارتخوان‌ها شده است.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه دو فوریتی خواستار ایجاد توقف در اجرای قانون اخذ مالیات از کارتخوانها شده است.

وی افزود: دولت در این لایحه خواستار ایجاد وقفه در اجرای قانون در این باره به خاطر فراهم آوردن زیرساخت‌ها شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: دولت این موضوع را در قالب لایحه دو فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به مجلس ارائه کرده است.