محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و ۱۰۰ میلیارد جزای نقدی
محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و ۱۰۰ میلیارد جزای نقدی

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.

غلامحسین اسماعیلی از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آن‌ها نهایتا دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه، با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم.

وی افزود: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت و حکم به محکومیت صادر کرد و در دو مورد اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.

اتهامات اکبر طبری به این شرح است:

۱- تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء با وصف سردستگی از طریق:
الف) دریافت رشوه از حسن نجفی به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۸۴ ریال وجه نقد در تاریخ ۱۰ سال قبل.
ب) یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر واقع در بلوار کریم خان زند به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵ ریال
پ) یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در قریه نجارکلا لواسان در سال ۸۴ به ارزش
۰۰۰، ۵۰۰، ۵۱۲، ۲ ریال
ت) یک واحد آپارتمان اداری ۱۰۸/۵۱ متر مربع به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا به مبلغ
۰۰۰، ۸۰۰، ۳۸۲، ۳۰ ریال
ج) دریافت وجه نقد به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰۰ یورو
چ) دریافت رشوه از رسول دانیال زاده در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۳۰۰، ۲۳۳، ۱۸۳ ریال
ه) دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۰۴ ریال
خ) دریافت رشوه از جلیل سبحانی بالغ بر ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵۰ ریال
۲- پولشویی
الف) از طریق انتقال ۴۲ میلیارد ریال از وجه الرشاء فوق (از ۸۴ میلیارد ریال) به فرهاد مشایخ جهت خرید سهام شرکت سیمان خمسه به نام خود و سپس اعطاء وکالت نسبت به این سهام به خود
ب) از طریق انتقال دو واحد آپارتمان نسبت به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۲۴، ۲۰۹ ریال و ۸۱۶۱ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۹۲۸، ۲۱۳ جملگی فرعی از هشت اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در برج روما به نام فرهاد مشایخ مجموعاً به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۳۶۲، ۴۲۳ ریال
ج) از طریق انتقال ویلای دریافتی از متهم مصطفی نیازآذری به شرح فوق به نام خانم حکیمه شیرمحمدی بدون اطلاع ایشان به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۱۴ ریال ضبط دارایی و منافع جرم منشا به لحاظ ۸ فقره جرم مادی پولشویی.
۳- ۵ فقره اتهام مشابه جعل مادی اسناد رسمی و وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه ۷۱۸ تهران
۴- استفاده از سند مجعول
۵- ادعای اعمال نفوذ و اعتبار نزد مأمورین و مسئولین شهرداری با دریافت وجه نقد به مبلغ
۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴ ریال.
۶- سه فقره اتهام اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط مستخدمین دولتی: الف) موضوع اعمال نفوذ در شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت در پرونده کلاسه بایگانی ۹۶۰۳۶۷ موضوع اتهامی رسول دانیال زاده
ب) اعمال نفوذ در جریان رسیدگی به پرونده کلاسه بایگانی ۹۵۰۰۴۴ اتهامی داوود سرخوش شهری
ج) اعمال نفوذ با استفاده از روابط خصوصی با بیژن قاسم زاده در پرونده شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه موضوع اتهامی وریا مولانایی
۷- غرض ورزی در اقدامات اداری نسبت به دستور تخلیه خانه سازمانی حمیدرضا رستمی بازپرس دادسرای تهران
۸- گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین در پرونده سیدمحمدهادی رضوی
۹- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اکراه مالک حمید محمدی به فروش ملک واقع در دماوند
۱۰- تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیوان دری

پایان باند اکبر طبری

میزان مجازات و رأی صادره درباره اتهامات مندرج در پرونده اکبر طبری:

۱- ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۹۰۰، ۳۸۹، ۴۳۲ ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی
۲- تحمل یک فقره ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۸، ۵۷۹ ریال در حق صندوق دولت
۳- ۴۵ ماه حبس تعزیری
۴- ۴۵ ماه حبس تعزیری
۵- ۴۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵ هزار ریال به نفع صندوق دولت
۶- یک فقره تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری
۷- سه ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری
۸- دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ هزار ریال در حق صندوق دولت.

اسامی و جزئیات اتهامات و رای صادره برای سایر متهمان پرونده فساد اکبر طبری منتشر شد.

در پرونده ۱۶ هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای شبکه ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن بوده، برای ۱۶ متهم دیگر نیز احکام محکومیت صادر شده است که به تفصیل اتهامات و محکومیت‌های این افراد اعلام می‌شود.

۱) فرهاد مشایخ فریدن فرزند محمد هاشم متهم به

۱- مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء (پنج فقره جرم مادی مشابه فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و حسن نجفی از طریق ایصال مال)
۲- پولشویی
الف) از طریق تبدیل کردن وجه الرشا به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴۲ ریال از اکبر طبری پولشویی نسبت به پلاک‌های ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش
۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۴، ۲۰۹ ریال و ۸۱۶۱ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۹۲۸، ۲۱۳ ریال
۳- فراهم نمودن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ و ۸۱۶۱ در برج روما

محکومیت فرهاد مشایخ

۱- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت
۲- تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۳۶۲، ۴۶۵ ریال، ۳- برائت


۲) رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی متهم به

۱- مشارکت در شبکه چند نفر در امر ارتشاء به وصف سردستگی اکبر طبری
۲- پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به حمیدرضا علیزاده بازپرس شعبه ۱۵ بازپرس دادسرای کارکنان دولت با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت رسول دانیال زاده

۱- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت
۲- سه سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده


۳) جلیل سبجانی فرزند رضا متهم به

۱- معاونت در فراهم نمودن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا
۲- پرداخت رشوه به اکبر اتباعی طبری

محکومیت جلیل سبحانی

۱- دو سال حبس تعزیری
۲- با بیش از میانگین حداقل و حداقل مجازات مقرر قانونی بیست و یک ماه و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت


۴) علیرضا مهر صادقی فرزند حسین متهم به

۱- فراهم آوردن موجبات تحقق بزه ارتشاء بین رسول دانیاز زاده و اکبر طبری
۲- پولشویی از طریق انتقال یک واحد آپارتمان فلورا

محکومیت علیرضا مهر صادقی

۱- سه سال حبس تعزیری
۲- ده سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ ۰۰۰. ۵۰۰. ۰۲۹. ۳۵


۵) حمیدرضا علیزاده فرزند قربان (بازپرس سابق) متهم به

۱- دو فقره تأثیر دادن نفوذ افراد در تصمیمات قضایی در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۶۷ و ۹۵۰۰۴۴ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اتهامی آقایان رسول دانیال زاده و داود سرخوش شهری
۲- دریافت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به صورت ارز از رسول دانیال زاده با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت حمیدرضا علیزاده

۱- پنج سال محرومیت از شغل دولتی
۲- ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری


۶) بیژن قاسم زاده سنگرودی فرزند محمد اسماعیل (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) متهم به

۱- تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات و تصمیمات قضایی منجر به تقویت حق از وریا مولانایی
۲- دریافت رشوه از حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال

محکومیت بیژن قاسم زاده

۱- انفصال ابد از خدمات دولتی
۲- ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نلع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری.


۷) مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متهم به

۱- دو فقره فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین رسول دانیال زاده و حمیدرضا علیزاده به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ ریال و بیژن قاسم زاده و حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال از حبس حاجی رضا و نادر شریف نجار

محکومیت مهدی زاهدیان

۱- چهل و پنج ماه حبس تعزیری
۲- دو سال و نیم حبس تعزیری و رد مال با توجه به رضایت حسین حاجی رضا و عدم ادعای رد مال از جانب شریف نجار به لحاظ متواری بودن منتفی


۸) جواد ترکمان فرزند حسین متهم به

۱- معاونت در بزه گرفتن و عده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت جواد ترکمان

۱- ۶ ماه حبس تعزیری


۹) علی صادقی فرزند احمد متهم به

۱- معاونت در بره گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت علی صادقی

۱- شش ماه حبس تعزیری.


۱۰) بهرام حیدری فرد فرزند محمدرضا متهم به

۱- پنج فقره جرایم مادی مشابه فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و مصطفی نیازآذری.

محکومیت بهرام حیدری فرد

۱- چهل و پنج ماه حبس تعزیری


۱۱) محمد هنرور فرزند علیرضا متهم به

۱- پنج فقره جرایم مادی مشابه جعل اسناد رسمی به نام خانم حکیمه شیرمحمدی.

محکومیت محمد هنرور

۱- شش ماه حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخفف


۱۲) حسین حاجی رضا فرزند عبداله متهم به

۱- مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال از طریق زاهدیان به بیژن قاسم زاده

محکومیت مسین حاجی رضا

۱- شش ماه حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت و ضبط مال ناشی از ارتشاء.


۱۳) امیر عباس مصدق خاقان فرزند محمدرضا متهم به

۱- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم.
۲- جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده بر خلاف واقع در نظریه کارشناسی مورخ ۹۴/۴/۳ به درخواست اکبر طبری

امیرعباس مصدق خاقان در هر دو مورد اتهامی تبرئه شده است.


۱۴) فرهاد پورامن فرزند تراب متهم به

۱- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم
۲- معاونت در تاثیر نفع با ادعای داشتن اعتبار نزد مامورین شهرداری در ازای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

فرهاد پور امن از هر دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.


۱۵) علی دیواندری فرزند محمد متهم به

۱ – اعمال نفوذ یا سوء استفاده از روابط خصوصی با مامورین

علی دیواندری در این اتهام تبرئه شده است.


۱۶) علی تن پوشان فرزند مصطفی متهم به

۱- فراهم آوردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و جلیل سبحانی

علی تن پوشان در این اتهام تبرئه شده است.


لیست اموال توقیف شده متهمان ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی به نفع دولت

۱. یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۳۹۹ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی تهران واقع در بلوار کریم خان زند.
۲. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر مربع به پلاک ثبتی ۹۲۲ فرعی از ۲۰ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در قریه نجار کلا لواسان.
۳. یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸/۵۱ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۳۱۲۳ فرعی از ۲۴ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران معروف به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا.
۴. یک واحد آپارتمان شش دانگ به مساحت ۶۳۳/۹ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۵۹۵۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در تهران خیابان پاسداران کوهستان نهم خیابان شهید نوریان پلاک ۳۷ ط ۱۳ به مقدار فاحش بالغ بر ۹۰، ۷۱۴، ۲۰۰، ۰۰۰ ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی.
۵. سه دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک‌های ثبتی
الف- ۸۱۶۰ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۰ متر مربع
ب – ۸۱۶۱ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۸ متر مربع
ج – ۸۱۸۵ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۶۳۶ متر مربع هر سه واقع در تهران کامرانیه شمالی روبه روی کوچه ترکاشوند پلاک ۳۴ برج روما.
۶. طبقات ۱۱ و ۵ ساختمان متعلق به اکبر طبری واقع در خیابان کریم خان زند.
۷. پنج قطعه زمین واقع در بابلسر به پلاک‌های ثبتی ۲۵۶۹ فرعی از ۳ اصلی و پلاک ثبتی ۱۷۷ و ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۱۲۷ همگی فرعی از ۶ اصلی بخش ۱۲ ثبتی بابلسر با ویلای احداثی در آن.

لیست مبالغ ضبط شده به نفع دولت ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی از متهمین

۱. مبلغ هشتاد و چهار میلیارد ریال وجه نقد و چهل و دو میلیارد ریال اقدام به خرید سهام شرکت سیمان خمسه.
۲. مبلغ یک میلیون یورو وجه نقد.
۳. مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سانا و همچنان اموال و اقلام موجود در آپارتمان مذکور به شرح لیست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مبلغ ۱٫۸۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال در مجموع ۱٫۹۷۵٫۹۵۰٫۰۰۰
۴. مبلغ پنج میلیون یورو وجه نقد
۵. مبلغ سی میلیارد ریال وجه نقد
۶. مبلغ  بیست وهشت میلیارد ریال وجه نقد.
معادل همین مبالغ به عنوان جزای نقدی باید توسط متهمان به نفع دولت واریز شود.

  • منبع خبر : فرارو