مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان: مهلت اظهار نامه مالیاتی تا آخر خرداد است و تمدید نمی گردد
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان: مهلت اظهار نامه مالیاتی تا آخر خرداد است و تمدید نمی گردد

نشست خبری با حضور عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در محل دفتر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از احوال نیوز ، در این نشست خبری ابتدا محمد علی علیخانی، مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، ضمن تشکر از اصحاب رسانه و همکاری، و اطلاع رسانی اخبار اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: این نشست خبری در ارتباط با اطلاع رسانی، ارائه اظهار نامه مالیاتی، که فرصت زمانی آن تا آخر خردادماه است ، و همچنین تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، و پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد.

عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در این نشست خبری، ضمن تشکر از اطلاع رسانی اصحاب رسانه و همکاری با اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، به اصحاب رسانه گفت: در جامعه ای زندگی می کنیم که برای اداره آن نیاز به درآمد مالیاتی برای جامعه داریم. امروزه مالیات به عنوان یکی از پایدارترین درآمدهای دولت به حساب می آید. ابتدا توصیه می‌شود حتما در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و ارسال کنند. بعد از خردادماه برای کسانی که حساب تجاری دارند و از ارائه اسناد و مدار ک به سازمان مالیاتی خودداری می کنند برگ قطعی مالیات صادر می شود. تاکید داریم قبل از پایان مهلت تعیین شده جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ۱۰۰ به درگاه سازمان مالیاتی مراجعه نمایند.

پرداخت مالیات، از جمله وظایف مشمولین مالیات بوده و در صورت عدم پرداخت، با جریمه های سنگینی روبرو خواهند بود. پس از خود اظهاری مشمولین مالیات و بررسی آن توسط سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات متعلقه مشخص شده و مشمولین، باید نسبت به پرداخت آن، اقدام نمایند.

اظهارنامه مالیاتی ، کارنامه مالی است که همه ساله، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، به منظور محاسبه مالیات خود، به سازمان مالیاتی تقدیم می کنند و اکنون، با خود اظهاری الکترونیکی، فرآیند ها تحت سامانه متمرکز انجام می شود.

نکته مهم درخصوص اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ این‌جاست که اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ را تکمیل کرده و ارسال نمایند. در سال های قبل به دلیل شیوع بیماری کرونا ، اظهار نامه های مالیاتی تمدید می گردید، اما با توجه به کم شدن و کنار رفتن بیماری کرونا ، این زمان تمدید نخواهدشد.

 

 

عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در ارتباط با استفاده مودیان از تسهیلات تبصره ۱۰۰ که از این تبصره نمی توانند استفاده کنند گفت:

۱- عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی
۲- معافیت از ارائه دفاتر اسنا و مدارک
۳- عدم رسیدگی و دادرسی مالیاتی
انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر از ظرفیت های مطلوب دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ است.
کسانی که رقم فروش یا خدمات آنان بیشتر از ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۶ تومان باشد، می بایست اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، که در صورت ارائه فرم تبصره ۱۰۰ فرم مذکور به منزله عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشد.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵% صاحبان مشاغل شرایط استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ را داشتند.
درسال جاری تاکنون از مجموع ۴۶۳۹۰ صاحبان محترم مشاغل که به تکلیف قانونی خود ارائه اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ بالغ بر ۹۲% از شرایط تبصره ۱۰۰ استفاده کرده اند.
کسانی که به موجب قانون بودجه مکلف به استفاده از دستگاه POS شده اند و در این خصوص اقدامی انجام نداده اند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ نمی توانند استفاده کنند.
مشاغلی که مطابق با قانون از نرخ صفر مالیاتی استفاده می کنند می بایست درمهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی وارائه اسناد مدارک اقدام نمایند

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، تاکید کرد، و ادامه داد: از مودیان محترم می خواهم که ، که برای پر کردن اظهار نامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به آخر ماه موکول نکنند.

عباس مزیکی، ادامه داد: مطابق با ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مالیاتی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی فعالیت‌های شغلی خود را در بازه‌ی زمانی یک ساله برای واحدهای شغلی جداگانه یا محل‌های جداگانه تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره مالیاتی محل اشتغال می باشند و مالیات متعلق به آن را با نرخی که در ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم بیان شده پرداخت کنند.

 

 

عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، برای توضیحات بیشتر گفت: اکنون که با تعریف ماده ۱۰۰ آشنا شدیم در تبصره ماده ۱۰۰ قانون گذار به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده است که برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ مالیاتهای مستقیم این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید و در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، ادامه داد: استفاده از امکان قانونی تعیین مالیات در تبصره ۱۰۰ مالیات مستقیم مشمول کلیه مودیان نمی باشد. زیرا منبع آن مالیات بر درآمد عملکرد است و شامل سایر منابع مالیاتی مانند مالیات بر درآمد اتفاقی یا مالیات بردرآمد اجاره نیست و برای این موارد مودی باید مالیات را با پرکردن اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به اداره مالیاتی پرداخت کند.

مودیان مشاغل یعنی افراد حقیقی و مشاغلی که با مشارکت مدنی بین چند مودی اداره می‌شود فقط می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مالیات مقطوع بدون حسابرسی مالیاتی استفاده کنند و اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات بر درآمد مشمول این تسهیلات نمی باشند.

عباس مزیکی، در ارتباط با رقم فروشف و انجام تکالیف قانونی مودیان مالیاتی گفت:

۱- عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی
۲- معافیت از ارائه دفاتر اسنا و مدارک
۳- عدم رسیدگی و دادرسی مالیاتی
انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر از ظرفیت های مطلوب دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ است.
کسانی که رقم فروش یا خدمات آنان بیشتر از (۶۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) تومان باشد، می بایست اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، که در صورت ارائه فرم تبصره ۱۰۰ فرم مذکور به منزله عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشد.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵% صاحبان مشاغل شرایط استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ را داشتند.
درسال جاری تاکنون از مجموع ۴۶۳۹۰ صاحبان محترم مشاغل که به تکلیف قانونی خود ارائه اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ بالغ بر ۹۲% از شرایط تبصره ۱۰۰ استفاده کرده اند.
کسانی که به موجب قانون بودجه مکلف به استفاده از دستگاه POS شده اند و در اینخصوص اقدامی انجام نداده اند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ نمی توانند استفاده کنند.
مشاغلی که مطابق با قانون از نرخ صفر مالیاتی استفاده می کنند می بایست درمهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی وارائه اسناد مدارک اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در ارتباط با مودیانی که شرایط تبصره ماده ۱۰۰ را ندارند ادامه داد: مودیانی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نمی باشند.

اول اینکه درآمد مودی حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات از سقف حد نصابی که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شده بیشتر باشد.

و اگر مودیان با پرونده مشارکت مدنی، اگر سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از سقف حد نصاب و یا مجموع درآمد یا فروش مشارکت شرکاء بیش از حد نصاب تعیین شده باشد. (برای سال ۱۴۰۱ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال تعیین گردیده است)

همچنین صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، و داروخانه ها و دامپزشکی و و فروشندگان تجهیزات پزشکی دارای پروانه کار از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی و کلیه اشخاص شاغل در کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده که در بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی که با در نظر گرفتن اطلاعات دریافتی اقدام به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی ننموده اند.

و دیگر اینکه صاحبان مشاغلی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی قرار داده نشده است.

و در آخر باید گفت حتما قبل از پایان موعد مقرر (پایان خرداد سال بعد)، فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را تکمیل ننموده باشد.

عباس مزیکی در نشست خبری: مهلت اظهار نامه مالیاتی تا آخر خرداد است و تمدید نمی گردد
مزیکی، در ادامه افزود: تبصره ماده ۱۰۰ قانون قانون مالیاتهای مستقیم، به مودی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند تا نیازی به نگهداری اسناد و مدارک نداشته باشند یا اینکه لازم نباشد تشریفات اعتراض به مالیات را طی کنند. بلکه در همان ابتدای کار مبلغ مقطوعی برای مالیات تعیین می‌شود و امکان تقسیط مبلغ مالیات قطعی نیز وجود دارد.

وی در مورد اینکه آیا مودی می تواند به مالیات خود اعتراض کند گفت: مودی نمی‌تواند به مبلغ مالیات اعتراض کند، زیرا مالیات مقطوع با تایید خود مودی مالیاتی بوده است.

همانطور که در تعریف تبصره ماده ۱۰۰ قانون قانون مالیاتهای مستقیم گفته شد این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود لذا اگر متعاقبا” اسناد و مدارکی دال بر فروش و درآمد بیشتر از فروش و درآمدی که مبنای محاسبه مالیات بوده بدست آید.

 

چنانچه مودی مالیاتی واجد شرایط استفاده از تبصره باشد ولی فروش یا درآمد وی بیش از درآمد اظهار شده باشد و مبلغ تفاوت درآمد یا فروش اظهار نشده بیش از پانزده درصد باشد، سازمان امور مالیاتی مخیر است مابه التفاوت مالیات مقطوع با مالیات مربوط به فروش یا درآمدی که بیشتر از مبلغ ابراز شده مودی است را مطالبه کند. تنها مزیتی که شامل حال این مودیان می‌شود عدم پرداخت جریمه ارسال نکردن اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم است.

عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، تاکید کرد: مطابق قانون کلیه اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در ادامه گفت: آبادانی و توسعه ی شهر و روستا و این همه امکانات، و فعالیت های عمرانی، و نظافت شهرها که شهرداری برای شهروندان انجام می دهند، به صورت مستقیم اثرگذار است و با این وجوه پرداختی شاهد توسعه فعالیت های گوناگون در همه جای استان را شاهد هستیم.

پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها، در سال ۱۴۰۲ ، ۸۴ درصد رشد داشته است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در ادامه افزود: در ماهای فروردین و اددیبهشت ماه در سال ۱۴۰۲ دو میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد تومان بین فرمانداری ها و دهیاری ها و شهرداری ها، پرداخت کرده ایم.

عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در پایان به سوال خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، در خصوص مالیات بانکها از چه طریقی وصول می گردد گفت: مالیات از بانکها ، چون بانک ها در قالب شرکت تجاری هستند، و مرکز آنها در تهران می باشد، مالیات آنهادر همان مرکز وصول می گردد.

مزیکی، در پاسخ دیگر خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، در خصوص مالیات از سلبریتی ها چگونه است، پاسخ داد: اسامی سلبریتی ها استخراج شده است، و افرادسلبریتی در استان اصفهان کمتر هستند، و تمام اطلاعات آنها هم گرفته شده است.

عباس مزیکی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان، در آخرین سوال خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، مبنی بر اینکه احتمال اینکه شخصی برای فرزندان خود ، وام و یا برای تهیه جهیزیه، و یا فروش املاک خود مبلغی به حساب شخص وارد می شود ، چگونه حق اعتراض خود را بیان کند؟ گفت: حساب ها را قبلا اعلام کرده ایم ، که حساب های شخصی و تجاری، را جدا اعلام کنند. باز در همین ارتباط از بانک ها استعلام می شود، و حتما حساب های تجاری را از غیر تجاری جدا شود. وی ادامه داد: اگر اشخاصی حساب های غیر تجاری را وارد حساب تجاری نمایند، آنها را حساب تجاری محاسبه می کنیم، البته کسانی که تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را نداشته باشند، مشمول این بند می گردند. وی در ادامه افزود: اگر در این رابطه حساب های اجاره ای، پیدا شد، آنها را هم باید پرداخت کنند، مگر اینکه صاحبان حساب های اجاره ای خود پرداخت کنند. در همین جا یادآوری کنم ، که از طریق دستگاه پز ، و تشخیص مکان، که این عملیات های حساب در کدام مرکز انجام گرفته است، قابل ردگیری و مشخص می گردد، که فرد مذکور دارای چه شغلی است.

علیرضا اقتصاد