مسابقات خانه ریاضیات در شهرستان گلپایگان برگزار شد
مسابقات خانه ریاضیات در شهرستان گلپایگان برگزار شد

پایگاه خبری زنگ خطر/ رئیس آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان گفت:مسابقات خانه ریاضیات به صورت تیمی 3 نفره در حال برگزاری است که نفرات برتر شهرستان به مسابقات استانی و نفرات برتر استانی وارد مسابقات کشوری خواهند شد همچنین نفرات برتر مسابقات کشوری در مسابقه جهانی که در روسیه برگزار خواهد شد شرکت می کنند.

خبرنگار: وحید اعظمی/  محمدباقر عبیری در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر اظهار کرد: 680 نفر شرکت کننده از پایه های چهارم، پنجم، ششم و هفتم در طی سه روز متوالی در مسابقات تیمی ریاضی  به رقابت با یکدیگر  پرداختند؛ این تعداد شرکت کننده  آمار قابل قبول و کم نظیری است ضمن اینکه استقبال دانش آموزان و خانواده های آنها از این مسابقات ستودنیست.

وی ادامه داد: این دانش آموزان با ثبت نام در خانه ریاضیات شهرستان گلپایگان مشغول اموزش ریاضی هستند. هدف از برگزاری این مسابقات و  کلاس ها این است که نخبه های ریاضی در سطح شهرستان، استان و کشور شناسایی شوند. این مسابقات به صورت تیمی 3 نفره در حال برگزاری است که نفرات برتر شهرستان به مسابقات استانی و نفرات برتر استانی وارد مسابقات کشوری خواهند شد همچنین نفرات برتر مسابقات کشوری در مسابقه جهانی که در روسیه برگزار خواهد شد شرکت می کنند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان گفت: از همکاران خودم در خانه ریاضیات و مجموعه مدیریت آموزش و پرورش که این شرایط را فراهم کردند تشکر میکنم.
در پایان این دوره از مسابقات به تمامی شرکت کنندگان هدایایی که از طرف مدیریت آموزش و پرورش و مجموعه خانه ریاضیات تهیه شده اهدا خواهد شد.