معاون سازمان بورس: اصلاح شاخص بورس موقت و گذرا بود
معاون سازمان بورس: اصلاح شاخص بورس موقت و گذرا بود

معاون سازمان بورس در واکنش به کاهش شاخص بورس در پنج روز اخیر عنوان کرد: اصلاح اخیر یک اصلاح موقت و گذارا بود و در همین اصلاح خیلی‌ها از این فرصت استفاده کردند و سهام خرید کردند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، حسن ابراهیمی، عضو هیات مدیره و معاون سازمان بورس در یک برنامه تلویزیونی گفت: کاهش شاخص بازار روزهای گذشته در حقیقت اصلاح بازار بوده و هرگز سقوط بازار محسوب نمی‌شود.

وی درباره کاهش شاخص بازار سهام طی پنج روز اخیر که در نهایت دیروز روند آن تغییر کرد، افزود: اصلاح اخیر یک اصلاح موقت و گذارا بود و در همین اصلاح خیلی‌ها از این فرصت استفاده و سهام خرید کردند.