معقول نیست بازنشستگان با حقوقی زندگی خودرابه سر ببرند که جوابگوی نیازهای انها نیست
معقول نیست بازنشستگان با حقوقی زندگی خودرابه سر ببرند که جوابگوی نیازهای انها نیست

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداختن به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین نباید زیاد باشد و همه قبول دارند که حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود و ان شاءالله بتوانیم در قوانین و برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی به وجود بیاوریم که مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به پرداختن به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: موضوع بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها و حقوق کارمندان از جمله تکالیفی است که برعهده دولت قرار داده شده و باید این دو مقوله را به عدالت نزدیک کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت موضوع عدالت در پرداختی ها را در برنامه هفتم توسعه منعکس کرده است، ادامه داد: همه ارگان ها و دستگاه های دولتی باید از مقوله عدالت در پرداختی ها پشتیبانی کنند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این معقول نیست که  بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای انها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

حاجی بابایی بیان با بیان اینکه فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین نباید زیاد باشد، ادامه داد: این مسئله قابل قبول نیست و همه قبول دارند که حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود و ان شاءالله بتوانیم در قوانین و برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی به وجود بیاوریم که مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.