مناسب سازی اماکن عمومی تا قبل از فصل سرما انجام شود
مناسب سازی اماکن عمومی تا قبل از فصل سرما انجام شود

پایگاه خبری زنگ خطر/ معاون عمرانی فرماندار گلپایگان گفت: اگر ساختمان اداری امکان مناسب سازی جهت تردد معلولین و سالمندان را نداشت  با نصب تابلو اعلام شود که مدیر آن اداره و سازمان مکلف است خود نزد ارباب رجوع برود.

خبرنگار: فاطمه عبدلی/ به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر علیرضا فخری زاده معاون فرماندار شهرستان گلپایگان در جلسه مناسب سازی معابر و اماکن عمومی اظهار کرد: مکاتبات لازم در راستای مناسب سازی جهت تردد آسان معلولین و سالمندان در ساختمان هایی که قرار است حدید احداث شود  انجام گیرد ، کوتاهی از کسی پذیرفته نیست و قانون  باید انجام شود، اگر دستگاه های نظارتی کوتاهی کنند راهکار برخورد قانونی وجود دارد و باید جوابگو باشند.

وی ادامه داد: ارزیابی های فنی انجام شود و در حد امکان ساختمان های موجود مناسب سازی شوند  اگر ساختمان اداری امکان مناسب سازی جهت تردد معلولین و سالمندان را نداشت  با نصب تابلو اعلام شود که مدیر آن اداره و سازمان مکلف است خود نزد ارباب رجوع برود. وجود و یا عدم وجود اعتبار ریالی موضوع مهمی است اما  عزم جدی برای انجام کار هم لازم است و زیبنده نیست بعد از چند ماه هنوز مصوبه ای اجرا نشده باشد.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان گلپایگان گفت: متاسفانه اکنون با آمار تصادفات شاهد معلولیت هایی هستیم لذا مکاتبه ای برای درخواست یک خودروی ون برای تردد معلولین از طریق بهزیستی با فرمانداری  انجام شود. آن دستگاه خودروی ون که پیش از این در شهرستان فعال بود ظاهرا پرونده قضایی دارد ، بررسی شود اگر آن ون وجود دارد الان کجاست. همچنین مناسب سازی ادارات ، پارکها و اماکن عمومی تا قبل از فصل سرما انجام شود.