نعمت اله آزادخواه رئیس شورای شهر رودبنه شد
نعمت اله آزادخواه رئیس شورای شهر رودبنه شد

جلسه انتخابات هیات رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی شهر رودبنه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از  کاشف خبر ، طبق رای گیری اعضای شورای شهر ، آقای نعمت اله آزادخواه برای سال دوم به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر رودبنه انتخاب و آقای محمد علیجانی نائب رئیس شورا شد .

همچنین آقای حجت قانع به عنوان خزانه دار ، آقای محمدرضا آموزگار به عنوان سخنگوی و آقای مهرداد آقاجانی نژاد به عنوان منشی شورای اسلامی شهر رودبنه انتخاب شدند.