نماینده تهران: شرایط فعلی اثبات کرد، فیلترینگ بدون نیاز به مجوز مجلس قابل انجام است
نماینده تهران: شرایط فعلی اثبات کرد، فیلترینگ بدون نیاز به مجوز مجلس قابل انجام است

علی خضریان، نماینده تهران گفت: شرایط فعلی اثبات کرد که فیلترینگ نیاز به مجوز مجلس ندارد

علی خضریان، نماینده مردم تهران: شرایط فعلی اثبات کرد که فیلترینگ نیاز به مجوز مجلس ندارد و قابل انجام است. در شرایط بحرانی وقتی یک نهاد امنیتی اعلام می‌کند که برای حفظ امنیت جامعه به چه مواردی نیاز دارد، آن موارد را در اختیارش قرار می‌دهند. چون امنیت در همه مسائل ترجیح است. این تصمیم هم در همین راستا گرفته شده است. البته که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که شوراهای عالی و قوه قضائیه وجود دارد و بر مبنای رأی یک قاضی فیلتر صورت می‌گیرد تا وقتی که ساماندهی فضای مجازی به صورت قانونی در نیامده است هر کدام از نهادها ظرفیت و اختیاری داشته و از آن هم استفاده می‌کنند. مجلس هم به دلیل قانونی نکردن این موضوع دستش برای نظارت کوتاه است.