نماینده گلپایگان و خوانسار: خودروسازان با گران کردن محصولات، با دهن کجی به استقبال شعار سال رفتند
نماینده گلپایگان و خوانسار: خودروسازان با گران کردن محصولات، با دهن کجی به استقبال شعار سال رفتند

پایگاه خبری زنگ خطر / دکتر سید مسعود خاتمی ، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در بخشی از توییت خود نوشت: خودروسازان با گران کردن محصولات، با دهن کجی به استقبال شعار سال رفتند