وزیر امور خارجه هتک حرمت قرآن در سوئد را محکوم کرد
وزیر امور خارجه هتک حرمت قرآن در سوئد را محکوم کرد

پایگاه خبری زنگ خطر / وزیر امور خارجه درصفحه شخصی خود در توییتر نوشت: هتک حرمت قرآن کریم و نفرت پراکنی علیه مقدسات اسلامی که باز در سوئد اتفاق افتاد را به شدت محکوم می کنم.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، وزیر امور خارجه درصفحه شخصی خود در توییتر نوشت: هتک حرمت قرآن کریم و نفرت پراکنی علیه مقدسات اسلامی که باز در سوئد اتفاق افتاد را به شدت محکوم می کنم.

نباید جریحه دار کردن احساسات مسلمانان جهان و اسلام هراسی به بهانه حمایت از آزادی بیان به امری مرسوم در برخی کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر تبدیل شود.