ویدیو / جلسه شورای حفاظت از منابع آب در گلپایگان
ویدیو / جلسه شورای حفاظت از منابع آب در گلپایگان

پایگاه خبری زنگ خطر / فرماندار گلپایگان گفت: با توجه به ایراداتی که سند حق آبه دارد، امسال در خصوص تقسیم و توزیع آب جلسه ای با مسئول حوزه فلات مرکزی خواهیم داشت تا سهم خود را در حوزه کشاورزی افزایش دهیم. کشور در شرایط سختی در حوزه آب به سر میبرد لذا باید روش های های سنتی در استفاده از آب را به صورت صد درصدی کنار بگذاریم تا هدر رفت آن به حداقل برسد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر فرماندار گلپایگان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گفت:  با توجه به ایراداتی که سند حق آبه دارد، امسال در خصوص تقسیم و توزیع آب جلسه ای با مسئول حوزه فلات مرکزی خواهیم داشت تا  سهم خود را در حوزه کشاورزی افزایش دهیم.

تنظیم و  تدوین : وحید اعظمی

تهیه شده در پایگاه خبری زنگ خطر