ویدیو / همایش عسل و طبیعت در گلپایگان
ویدیو / همایش عسل و طبیعت در گلپایگان

پایگاه خبری زنگ خطر / همایش عسل و طبیعت در روز جمعه در محل چشمه خضر گلپایگان با حضور  جمعی از فعالان حوزه زنبورداری و برخی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

پایگاه خبری زنگ خطر / همایش عسل و طبیعت در روز جمعه در محل چشمه خضر گلپایگان با حضور  جمعی از فعالان حوزه زنبورداری و برخی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.