پاسخ ما به خسارت اغتشاش‌گران، خدمت بیشتر به مردم است
پاسخ ما به خسارت اغتشاش‌گران، خدمت بیشتر به مردم است

پایگاه خبری زنگ خطر / سخنگوی شهرداری تهران گفت: شهردار تهران تاکید دارد که در مقابل آشوب‌های اخیر و وارد شدن خسارت به اموال شهرتهران باید خدمت خود را بیشتر کنیم تا آشوبگران و دشمنان نتوانند در بین مردم نارضایتی ایجاد کنند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر / عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل و سخنگوی شهرداری تهران صبح امروز یکشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱ با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما گفت: در حوادث و اغتشاش های اخیر حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس تهران آسیب دید و برخی از این ها دچار آتش سوزی شد و باید بیان کنم میزان خسارت ها از سوزاندن اتوبوس تا شکستن شیشه ها رقم خورد.

وی ادامه داد: شهردار تهران تاکید دارند که در مقابل این آشوب ها باید خدمت خود را بیشتر کنیم تا آشوبگران و دشمنان نتوانند در بین مردم رضایتی ایجاد کنند و این امر انگیزه ای برای خدمت بیشتر شهرداری تهران شد.

به گزارش شهر سخنگوی شهرداری تهران در تشریح دیگر خسارت های اغتشاشگران به اموال شهر تهران در حوادث اخیر بیان کرد: ۱۲۰ ایستگاه اتوبوس نیز دچار آسیب شد که اعضای و رییس شورای شهر تهران نیز گزارشی از آسیب ها به سطل های زباله دادند و از بعد عدد و رقم بیش از ۳۰ میلیارد خسارت به اموال عمومی شهر تهران وارد شد.

محمدخانی ادامه داد: این حوادث به معنی توقف خدمت رسانی به شهروندان نیست و در حوزه پسماند و غیره یک دقیقه توقف خدمت نداشتیم و گواه صحبت ما شهری است که شهروندان هر صبح هنگام تردد در آن با پاکیزگی مواجه هستند و باید تاکید مجدد کنم این اقدام ها تاثیری در اراده و عملکرد شهردا ی تهران ندارد./ منبع: خبرگزاری میزان