پرویز برومند دروازه‌بان اسبق استقلال با قرار وثیقه آزاد شد
پرویز برومند دروازه‌بان اسبق استقلال با قرار وثیقه آزاد شد

پرویز برومند دروازه‌بان اسبق استقلال با قرار وثیقه آزاد شد.

تسنیم نوشته احمدرضا عابدزاده، کریم باقری و علی فتح الله زاده با حضور در دفتر دادستان تهران در پیگیری پرونده پرویز برومند دروازه‌بان پیشین تیم استقلال خواهان مساعدت قانونی و بررسی مجدد این پرونده شدند و دادستان تهران ضمن توضیح ابعاد پرونده و بررسی تاسیسات قانونی، قرار بازداشت برومند را تبدیل و دستور آزادی وی را با قرار وثیقه صادر کرد.

خبرگزاری برنا متعلق به وزارت ورزش نخستین بار خبر بازداشت برومند را منتشر کرده بود و نوشت پرویز برومند در شهرک غرب تهران بازداشت شده است. در خبر برنا ادعا شده که برومند درحال آسیب زدن به اموال عمومی و لیدری اغتشاشات بازداشت شده است.»