پـرداخت ۴ یـارانه در آبـان مـاه
پـرداخت ۴ یـارانه در آبـان مـاه

پایگاه خبری زنگ خطر / با توجه به پرداخت مستمر یارانه معیشتی و نقدی در هر ماه، با پرداخت دو یارانه کالایی تعداد یارانه‌ها به چهار عدد می‌رسد.

اگرچه قراربود یارانه خرید کالا از مهر ماه تصویب و پرداخت شود اما این طرح هنوز نهایی نشده و به نظر می ‌رسد تصویب آن به آبان ماه موکول شود اما با توجه وعده نمایندگان مجلس در خصوص پرداخت این یارانه از مهر ماه، به نظر می ‌رسد یارانه خرید کالای مهر و آبان همزمان پرداخت شود. این، جدا از یارانه نقدی و معیشتی ماهانه افراد است. یارانه ‌ای که قرار بود از مهر ماه پرداخت شود حتی تصویب نهایی نشده و به‌ نظر می‌ رسد جزو اولویت ‌های جلسات مجلس نیست.

کلیات این طرح در اوایل مهر ماه تصویب شد و قرار بود پس از دو هفته تعطیلی مجلس، با آغاز جلسات از روز ۲۷ مهر ماه تصویب نهایی طرح پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.سخنگوی کمیسیون برنامه ‌و بودجه نیز گفته بود که این طرح در اواخر مهر ماه تصویب و از آبان ماه پرداخت می ‌شود اما این طرح در این هفته نیز مسکوت ماند.نایب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس نیز در این خصوص توضیح داد که یارانه کالایی مردم از اول مهر محاسبه و به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
از آنجایی که در جزئیات اولیه طرح قرار بوده این یارانه از مهر ماه پرداخت شود و طبق گفته نائب رئیس کمیسیون مبنای محاسبه مهر ماه است، با تصویب نهایی طرح در آبان ماه احتمال پرداخت دو یارانه مهر و آبان به صورت همزمان وجود دارد.

به عبارت دیگر در حال حاضر مردم یارانه خرید کالای مهر ماه را از دولت طلب دارند و با تصویب آن در آبان ماه یارانه این ماه نیز جزو مطالبات مردم محاسبه می‌شود که دولت موظف به پرداخت آن است.

با توجه به پرداخت مستمر یارانه معیشتی و نقدی در هر ماه، با پرداخت دو یارانه کالایی تعداد یارانه‌ها به چهار عدد می‌رسد.

طبق این طرح قرار است به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه ۶۰ هزار تومانی و به ۲۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای خرید کالاهای اساسی پرداخت شود.