پنج شهرستان اصفهان در وضعیت بحرانی
پنج شهرستان اصفهان در وضعیت بحرانی

بر اساس اعلام سامانه ماسک، در حال حاضر استان اصفهان در بحران شیوع کرونا دارای ۱۷ شهرستان با وضعیت قرمز و شش شهرستان با وضعیت نارنجی و یک شهرستان با وضعیت زرد و شهرستانی با وضعیت سفید قرار ندارد. روز گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان‌های وضعیت بحرانی کشور را اعلام کرد که در این فهرست شهرستان‌های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان حضور داشتند.

بر پایه اطلاعات به دست آمده از سامانه اطلاع رسانی وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور (ماسک)، وضعیت استان اصفهان در زمینه کنترل شیوع کرونا مناسب است به گونه‌ای که بر اساس نقشه آماری درج شده در این سامانه هم اکنون دارای ۱۷ شهرستان با وضعیت قرمز و شش شهرستان با وضعیت نارنجی، یک شهرستان با وضعیت زرد و شهرستانی در وضعیت سفید قرار ندارد.

بر پایه شاخص نمادهای این سامانه، رنگ سبز نشانه وضعیت بی‌خطر، رنگ سفید نشانه کم خطر، رنگ زرد وضعیت متوسط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر و رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است.

وضعیت شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا به شرح ذیل است…

وضعیت قرمز:

اصفهان

خمینی شهر

شاهین شهر و میمه

فلاورجان

نجف آباد

نطنز

کاشان

آران و بیدگل

فریدن

خوانسار

شهرضا

سمیرم

لنجان

فریدون شهر

تیران و کرون

مبارکه

گلپایگان

وضعیت نارنجی:

بوئین و میاندشت

چادگان

اردستان

نائین

برخوار

خور و بیابانک

وضعیت زرد:

دهاقان

روز گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان‌های وضعیت بحرانی کشور را اعلام کرد که در این فهرست شهرستان‌های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان حضور داشتند.