پیشنهاد افزایش چشمگیر اعتبارات فرهنگی استان ها
پیشنهاد افزایش چشمگیر اعتبارات فرهنگی استان ها

پایگاه خبری زنگ خطر / معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: شورای فرهنگ عمومی پیشران توسعه استان‌ها است نه پس‌ران آن‌ها. اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی باعث می شود بسیاری از مشکلات کشور همچون فحشا، فقر و... حل و رفع شود. پیشنهادشده است ۳٠ درصد اعتبارات فرهنگی استان ها و ۵٠ درصد اعتبارات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استان ها در اختیار شورای فرهنگ عمومی استان ها قرار گیرد.

سید مجید امامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری که با حضور ریاست و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تشکیل شد؛ اظهار کرد: ناحیه‌گرایی فرهنگی یعنی از کلیات در مرکز عدول کرده و ظرفیت های جامع شناسی و فرهنگ شناسی هر بوم زیست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: پیشرانی توسعه با ناحیه گرایی محقق می شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: چهارمحال و بختیاری دو ظرفیت بزرگ دارد که اگر به آن ها پرداخته شود مشکلات آن حل می شود.

امامی عنوان کرد: یکی از این ظرفیت ها روستامحوری است،  اگر به روستاها بازگردیم،  سطح زندگی روستاییان را ارتقا دهیم و…، دیگر مسئله اول مردم این استان که در پیمایش ارزش ها و نگرش ها به آن تاکید داشتند،  نبود اشتغال یا ترس از دست دادن شغلشان نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختیاری باید به روستا بازگردیم، روستا قلب تپنده کشور است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی باعث می شود بسیاری از مشکلات کشور همچون فحشا، فقر و… حل و رفع شود.

امامی بیان کرد: یکی دیگر از ظرفیت های چهارمحال و بختیاری گردشگری است،  از همین رو آمادگی داریم طرح برندینگ ملی گردشگری استان را تدوین کرده و اعتبار آن را نیز تامین می کنیم.

وی تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی پیشران توسعه استان‌ها است نه پس‌ران آن‌ها.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: پیشنهادشده است ۳٠ درصد اعتبارات فرهنگی استان ها و ۵٠ درصد اعتبارات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استان ها در اختیار شورای فرهنگ عمومی استان ها قرار گیرد.

امامی ادامه داد: فرهنگسرای بزرگ شهرکرد از دغدغه های استان است و باید فعال شود،  در ماه های آینده وضعیت آن بهبود خواهد یافت.