چشم‌چرانی نماینده مجلس به وزیر زن + عکس
چشم‌چرانی نماینده مجلس به وزیر زن + عکس

این نماینده مرد پس از ایراد سخنان خانم "ویسکوکیخ" به او گفت به عنوان یک "مرد سالم" در حال تماشای "بخشی از بدن" او بوده و همین موضوع سبب شده تا نتواند بر روی سخنان وزیر تمرکز داشته باشد و متوجه نشده او چه گفته است.

چشم‌چرانی نماینده مجلس به وزیر زن + عکس

“پیوتر آموسوف” ۵۴ ساله نماینده حزب کمونیست روسیه در پارلمان آن کشور حین گفتگوی آنلاین با “ایرینا ویسوکیخ” ۳۴ ساله وزیر کارآفرینی در حال چشم‌چرانی از بدن آن وزیر بوده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این نماینده مرد پس از ایراد سخنان خانم “ویسکوکیخ” به او گفت به عنوان یک “مرد سالم” در حال تماشای “بخشی از بدن” او بوده و همین موضوع سبب شده تا نتواند بر روی سخنان وزیر تمرکز داشته باشد و متوجه نشده او چه گفته است.

این نماینده روس گفته که در حال تماشای سینه به گفته او “زیبا” خانم وزیر در نشست پارلمانی بوده است.

او حین نشست گفت: “البته می‌دانم این خوب نیست. بله، من به عنوان یک مرد اعتراف می‌کنم که بدن شما زیباست”.

وزیر اما به او پاسخ داد: من قطعا درباره ظاهر خود با شما بحث نخواهم کرد.

رئیس نشست اما از او خواست گزارش خود را ارائه دهد و در این‌باره اظهارنظری نکند.