کاهش روشنایی در معابر اصلی شهرستان گلپایگان
کاهش روشنایی در معابر اصلی شهرستان گلپایگان

پایگاه خبری زنگ خطر /مدیر امور برق شهرستان گلپایگان گفت:طی روز های اخیر 250 کیلوگرم از سیم های برق به ارزش 70 میلیون تومان در برخی روستاهای شهرستان از جمله نیوان ، اطراف سعید آباد و شیدآباد  به سرقت رفته و متاسفانه هنوز سارق آن دستگیر نشده است.

خبرنگار:فاطمه عبدلی/ محسن کرمانی در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر، اظهار کرد:  یکی از الزامات در حوزه مدیریت مصرف کاهش مصرف برق در پارک ها است که علاوه بر استفاده از لامپ های کم مصرف در ساعات پایانی شب نیز مقداری از بار روشنایی کم شود همچنین در معابر اصلی هم روشنایی لامپ ها یکی در میان است و جز الزامات توانیر است اما در کوچه ها خاموشی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که شما از شهرداری ها میخواهید که از لامپ های کم مصرف استفاده کنند، چرا اداره برق در معابر از لامپ های کم مصرف استفاده نمیکند، ادامه داد: این موضوع یکی از الزامات  است و داریم انجام میدهیم.طی دو سال اخیر اعتباری بابت روشنایی به ما ندادند و فقط در این دو سال برای سرویس روشنایی اعتبار داشتیم.

مدیر امور برق شهرستان گلپایگان گفت:طی روز های اخیر 250 کیلوگرم از سیم های برق به ارزش 70 میلیون تومان در برخی روستاهای شهرستان از جمله نیوان ، اطراف سعید آباد و شیدآباد  به سرقت رفته و متاسفانه هنوز سارق آن دستگیر نشده است.