کرونا به اصناف بیشتر از صنعت آسیب وارد کرد
کرونا به اصناف بیشتر از صنعت آسیب وارد کرد

رئیس صمت شهرستان گلپایگان گفت:به واسطه شیوع کرونا اصناف بیشتر از صنعت آسیب دید که برای آنها وام هایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، محسن اتحادی در نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با گرانی میوه در شهرستان گلپایگان اظهار کرد: با توجه به اینکه  چندین بار  مسئولان میدان تره بار استان اصفهان در شهرستان حضور پیدا کردند ، معتقد بودند که سبک خرید میوه مردم گلپایگان با اصفهان متفاوت است.

وی با بیان اینکه در شهرهایی که مردم میوه را دست چین و سپس خریدار می کنند گران تر است ادامه داد: میوه در شهرستان گلپایگان، توسط میدان یا میوه فروش از میادین تهران یا قم تهیه می شود و پنج درصد حق عمده فروشی و کرایه بار به آن اضافه می شود و میوه نیز توسط خریدار دست چین می شود که خود گران تر شدن قیمت میوه را به همراه دارد.

رئیس صمت شهرستان گلپایگان با بیان اینکه قیمت موز در آخر هفته از روزهای اول هفته گران تر است گفت: وظیفه این اداره بررسی موجودی کالا، تنظیم بازار و نظارت بر انبارها است اما نظارت بر واحد صنفی با توجه به ماده ۳۰ قانون و ماده پنج آیین نامه بر عهده اتحادیه ها است، ۲۰ اتحادیه شهرستان باید کمیسیون ها را تشکیل دهند و نظارت مردم بر مردم صورت گیرد البته نگاه اصلاحی باشد و نه قهری.

اتحادی خاطر نشان کرد: به واسطه شیوع کرونا اصناف  بیشتر از صنعت آسیب دید که برای آنها وام هایی در نظر گرفته شده است. همچنین  حدود دوسال است که  شهرستان  زمینی برای واگذاری به سرمایه گذار ندارد، اما برای حدود ۶۰ هکتار متقاضی وجود دارد و امیدواریم شاهد سرمایه گذاری در شهرستان باشیم.  

وی یادآورشد:متولی واگذاری معادن وزارت صمت است که برای صدور هر مجوز حدود ۱۷ استعلام را به مراکز استان ارسال می کنند و اگر پاسخ تمام استعلام ها مثبت باشد مجوز معدن صادر می شود.