کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

زنگ خطر / سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعلام کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه 1401 ماهانه مبلغ 650 هزار تومان تعیین شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، محمد مغزی خبر داد:  بر اساس مصوبه کمیسیون  موضوع  اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: در صورتی که کارگاههای اقتصادی کمتر از مبلغ مذکور پرداخت نموده اند مکلف به پرداخت مابه التفاوت از ابتدای سال جاری می باشند.