گزارش تصویری/ افتتاح و بهره برداری از برخی پروژه های دهه فجر در گلپایگان
گزارش تصویری/ افتتاح و بهره برداری از برخی پروژه های دهه فجر در گلپایگان