یک زواره ای سکان اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان را به دست می گیرد
یک زواره ای سکان اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان را به دست می گیرد

پایگاه خبری زنگ خطر، براساس اخبار رسیده از منابع بیرون شهرستانی، آقای محسن سلامه زاده به زودی به عنوان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گلپايگان معرفی خواهد شد. وی اصالتا از شهرستان زواره استان اصفهان است و کارشناس بخش معدن اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان می باشد.

خبرنگار:فرشید اعظمی / به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر، براساس اخبار رسیده از منابع بیرون شهرستانی، محسن سلامه زاده به زودی به عنوان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گلپايگان معرفی خواهد شد. وی اصالتا از شهرستان زواره استان اصفهان است و کارشناس بخش معدن اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان می باشد.

پیش از این محسن اتحادی ریاست این اداره را به عهده داشت که حدود دو ماه قبل از ریاست استعفا و به مدت یک سال مرخصی بدون حقوق گرفت. شنیده می شود او در شرکتی خصوصی در شهرستان دیگری شاغل شده است.