تصویب قانونی مؤثر در مجلس، برای مقابله با آشفته‌بازار اجاره مسکن - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: مجلس در هفته گذشته با تصویب قانونی مؤثر، زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته‌بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف صدای مستأجران شد.