فیلم/ حادثه خونبار در جاده گلپایگان به خوانسار، حوالی روستای وانشان - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

پایگاه خبری زنگ خطر / تصادف خونبار در جاده گلپایگان به خوانسار ، حوالی روستای وانشان حادثه آفرید./ گزارش: وحید اعظمی