فیلم/ گفت و گو با دکتر سیده منصوره هاشمی جراح و متخصص چشم در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر

پایگاه خبری زنگ خطر با دکتر سیده منصوره هاشمی جراح و متخصص چشم در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان گفت و گو کرد./ تهیه شده توسط پایگاه خبری زنگ خطر