فیلم | ۶ قاتل زنجیره‌ای ایران معاصر - پایگاه خبری زنگ خطر | پایگاه خبری زنگ خطر
فیلم | ۶ قاتل زنجیره‌ای ایران معاصر

وقوع قتل یک امر جاری در همه جوامع است اما قاتلان زنجیره‌ای از نوع دیگرند. این شش نفر از مشهورترین قاتلان زنجیره‌ای ایران در دوران اخیرند.