۴ اثر تاریخی خوانسار برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال شد
۴ اثر تاریخی خوانسار برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال شد

پایگاه خبری زنگ خطر / مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان های گلپایگان و خوانسار گفت: ثبت و احیا  4 اثر تاریخی آرامستان شرقی، حمام و آب انبار هرستانه و دستکنده های روستای ارجنک در دستور کار میراث فرهنگی شهرستان خوانسار قرار گرفت.

مصطفی قانونی در گفت گو با خبرنگار پایگاه خبری زنگ خطر اظهار کرد: بقعه امامزادگان ۱۷ تن با مشارکت اداره اوقاف و نظارت میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان در حال مرمت می باشد. به دلیل افزایش رطوبت صعودی و استفاده از مصالح نامتجانس با اثر پوسته های بیرونی تزئینات این بنای تاریخی دچار سستی و آسیب شده است لذا پس از تراشیدن اندودهای موجود و رفع نواقص، با مشورت کارشناسان استان و شهرستان این بنای تاریخی با ارزش و معنوی مرمت می گردد.

مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان های گلپایگان و خوانسار گفت: با وجود تعداد زیاد آثار تاریخی شهرستان خوانسار و ضرورت شناسایی ، ثبت و احیای این آثار، از ابتدای سال جاری ۴ اثر تاریخی آرامستان شرقی، حمام و آب انبار هرستانه و دستکنده های روستای ارجنک در دستور کار میراث فرهنگی شهرستان خوانسار قرار گرفت.

وی ادامه داد: فرآیند تهیه پرونده ثبت ۴ اثر مذکور به پایان رسید و جهت طرح در شورای ثبت به اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ارسال گردید . ثبت این ۴ آثار با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر آثار، حفظ و مرمت آنها صورت گرفته است.

خبرنگار:فاطمه عبدلی