مجلس دوازدهم نباید به سمت دعواهای سیاسی برود
مجلس دوازدهم نباید به سمت دعواهای سیاسی برود

نامزد دور دوم انتخابات مجلس گفت: بافت سیاسی مجلس دوازدهم دچار تغییر شده اما مخالفان ریاست فعلی مجلس در اکثریت نیستند. انتقال نسلی واقع شده، جماعتی وارد مجلس شدند که امکان دارد موافق ریاست رئیس قبلی نیستند اما در اکثریت نیستند.

به گزارش زنگ خطر، حسین نجابت نامزد دور دوم انتخابات مجلس گفت:شرایط مجلس آینده به گونه‌ای است که بنظرم ریاست آن تغییری نخواهد کرد؛ اما قطعا شاهد تغییراتی در هیات رئیسه خواهیم بود.

او در گفتگو با خبرگزاری دانشجو افزود: بافت سیاسی مجلس دوازدهم دچار تغییر شده اما مخالفان ریاست فعلی مجلس در اکثریت نیستند. انتقال نسلی واقع شده، جماعتی وارد مجلس شدند که امکان دارد موافق ریاست رئیس قبلی نیستند اما در اکثریت نیستند.

نجابت در ادامه تصریح کرد: برخی افراد مانند آقایان نبویان و مالک شریعتی به دنبال تشکیل فراکسیون اکثریت واحد در مجلس دوازدهم هستند.مجلس دوازدهم نباید به سمت دعواهای سیاسی برود. ما در شرایط خاص و پیچ تاریخی هستیم.